Здравко Фиданов

Обстоятелствата в моя случай не бяха никак лесни, настаняване на близък човек в дом за грижи е винаги труден и стресов процес така или иначе. Думите не стигат за да изразя благодарността си на всички в дом Феде ин Мария Гардънс, както за първоначалната подкрепа, така и, дори повече, за продължаващата подкрепа и грижа която те полагат за сестра ми. Благодарение на техните усилия и ангажираност тя има шанса за по-добро качество на живот, въпреки всички усложнения при нея. Добавените възможности за по-добра и редовна медицинска грижа, а също и рехабилитацията пред;лагана допълнително, вече има видими резултати! Редовната връзка и комуникация осигурява на мен спокойсвието че винаги съм в течение на събитията и мога винаги да разчитам на подкрепа! Препоръчвам безрезервно!
Препоръчвам